Location & Directions

If coming from Clifden, take the N59 to Westport. After 3 km, take the left turning signed for Claddaduff. Sharamore is the two storey yellow house just 30 metres along this road on the right hand side. It is less than 5 mins driving time from Clifden town.
 
If approaching from Westport take the right turn signed for Claddaghduff which is 2km after the right turn signed for Cleggan. If you miss the turning you will come to Clifden where you can turn and go back the way you have come for 3 km, take the left turning signed for Claddaduff. Sharamore is the two storey yellow house just 30 metres along this road on the right hand side. It is less than 5 mins driving time from Clifden town.
 
Eircode: H71 NW61
 
If you have a GPR or Tom Tom you can also use our coordinates IN DEGREES MINUTES AND SECONDS
 
53°30’41.4″N    10°02’30.7″W
Hình ảnh có nhãn

Liên Hệ

Địa chỉ

Sharamore House,
Streamstown, Clifden,
Connemara, Co Galway,
H71NW61

Điện Thoại

+353863458313

Email

info@sharamore.com

Gọi Chúng Tôi

+353863458313

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách